Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających z Witryny internetowej pod adresem www.signella-trucks.pl
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Signella Trucks sp. z o.o. z siedzibą w Stojadłach, ul. Kołbielska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do odpowiedzi na pytania na najwyższym poziomie.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Zapytania oraz z zakresu udzielonej zgody.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wysyłania zapytania poprzez:

 1. stronę internetową signella-trucks.pl,
 2. drogą elektroniczną
 3. przez usługę telekomunikacyjną SMS
 4. dane zostały podane przez Państwa osobiście.

Cel zbierania danych

 1. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Witryną przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 1. Realizacji odpowiedzi wynikającej z zapytań wysłanych przez formularz kontaktowy
 2. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Witryny, tj. kontaktu z firmą.
 2. Podczas uzupełnienia formularza kontaktowego Witryny, Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Czy Państwo muszą podać nam swoje dane osobowe?

 Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc odpowiedzieć na pytania zawarte w zapytaniu, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 1. Imię i Nazwisko, adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu Państwo nie podadzą tych danych osobowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Dostęp do danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu przez Państwa wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Administrator zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Klient ma prawo dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 3. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Witryny poprzez pocztę elektroniczną.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy

 • organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,

zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływającym na Państwa prawa?

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

 1. W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sts@signella.pl,
  2. pisemnie na adres: Locksystem Andrzej Staszewski, Stojadła, ul. Kołbielska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: +48 25 759-57-57.

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 1. Przez używanie stron Witryny Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
 2. Witryna generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Witrynę ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Witryny.

Co to są ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Witrynę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.